İsteksizlik Sorunu Nasıl Çözülür? Çözüm Yolları Nedir?

İsteksizlik cinsel sorunlar arasında en yaygın şikayetlerden biridir. Cinsel istek hem biyolojik hem de motivasyonel, psikolojik, duygusal faktörlerden etkilendiğinden cinsel isteksizlikte de esas önemli olan ana neden veya nedenleri bulmaktır.

Bazı hormonlar, sağlık sorunları, kullanılan ilaçlar ve depresyon gibi psikolojik sorunlar da isteksizlik yaratabilir. Sertleşme sorunu, erken boşalma gibi diğer cinsel sorunlar, karşı tarafın cinsel sorunları, ilişki problemleri, performans endişesi gibi nedenlerle de istek azalabilir. İsteksizlikte bu nedenle hormonsal incelemeler başta olmak üzere biyolojik nedenler incelenirken libidoyu düşürebilecek psikolojik nedenleri de araştırmak gerekir.

Androjen hormonların seviyeleri günümüzde basit bir kan testiyle anlaşılabilmektedir. Cinsel istek kaybı, cinsel uyarılmada azalma, sertleşme kalitesinde düşüş, cinsel ilişki sıklığında düşüş, gece sertleşmelerinde seyrekleşme gibi şikayetlerin azalır, ve yanı sıra vücut kompozisyonu ve kemik kütlesinde iyileşme, kas gücü ve zihinsel fonksiyonlarda artış gibi yararlar görülür. Bu tedavilerin her cinsel sorun tedavisinde olduğu gibi mutlaka işinin uzmanı tarafından ancak gerekli kişilere uygun şekilde yapılması yan etkilerden korunmak açısından önemlidir.

Bazı hormon seviyelerindeki eksiklik durumunda sertleşme sorunu, erken boşalma, cinsel isteksizlik ve cinsel gücü düşüren diğer cinsel sorunlarda tedavi ister medikal ister bitkisel ister psikolojk olsun genellikle düşük bir sonuç vermektedir. Bu nedenle özellikle isteksizlik durumunda kontrol edilmesi önem taşır.

İsteksizliğe yol açan diğer faktörlerin varlığında soruna veya sorunlara yönelik tedaviler başarı şansını arttırabilir. Örneğin depresyon, endişe hastalıkları, ilişki sorunlarında psikolojik destek verilmesi gerekebilir.