En Avantajlı Sağlık Panelleri Hattat Klinikte

Hattat Klinik ailesi olarak özel sağlık panellerimizle ve özel fiyatlarımızla karşınızdayız. Sağlık panellerimiz ile olası hastalıklarınızı erken dönemde tespit ederek, önlem almayı ve böylece sağlıklı kalmanızı hedefliyoruz. Özellikle, belirgin bir şikayetiniz olmasa da gizliden gizliye oluşmaya başlayan rahatsızlıklarınızı, henüz erken aşamadayken saptamak oluşturduğumuz panellerimizle hizmetinizdeyiz.

Neden Sağlık Paneli yaptırmalısınız?


Sağlık panelleri sağlıkla ilgili hiçbir yakınması olmayan bir kişiye; güncel sağlık durumunu, olası risk faktörlerini belirlemek amacı ile uygulanan çeşitli laboratuvar ve görüntüleme testleri ile birlikte genel sistematik fizik muayenesini de içeren sağlık tarama yöntemidir.

Günümüz sağlık uygulamalarındaki amaç; koruyucu tıp hizmetlerini geliştirmek, hastalıklar ortaya çıkmadan veya erken dönemde tanı konularak, tedavinin sağlanmasıdır. Bu uygulama, hem daha ekonomik, hem daha kolay ve hem de organ bozuklukları olmadan tam iyileşmeyi hedeflemektedir.

Son zamanlarda farkına vardığınız hafif bir halsizlik, anemi denilen bir kansızlık, tiroid hastalığı ve sinsi sinsi seyreden bir karaciğer hastalığının belirtisi olabilir. Hiçbir belirti vermeyen sessiz bir böbrek veya idrar yolları taşı, bir süre sonra böbreklerin iflasına neden olabilir. Hiç farkında olmadığınız şeker, böbrek veya gut gibi metabolik bir hastalığa birkaç basit testle tanı koymak mümkündür. Basit bir akciğer grafisi ve birlikte uygulanacak bir solunum fonksiyon testi akciğerlerinizle ilgili birçok hastalığı ortaya çıkarabilir.

Meme, rahim, rahim ağzı, mesane, prostat, sindirim sistemi kanserlerine günümüzde çok kolay yöntemlerle erken tanı koymak ve hayat kurtarmak mümkün. Olası koroner hastalıkları ve kalp krizini kan yağlarınızı düşürmekle engelleyebilirsiniz. Kişinin kendi vücudunu tanıması çok önemlidir. Küçük bir yakınma ve doktorunuza vereceğiniz bir ipucu çok önemli bir hastalığın erken bulgusu olabilir.

Sağlık Panelinizi nasıl seçeceksiniz?


Sağlık Paneli kişiye özel olmalıdır. Mevcut bir hastalığı olanlar, ailesindeki kalıtsal hastalık veya ailesinde belirli kanser türlerine rastlananlar, bunları mutlaka belirtmelidirler. Genel sağlık taraması dışındaki spor, kilo verme ve başka amaçla check-up yaptıranlar da mutlaka doktorlarına bunu söylemelidirler.

Hattat Klinik’te bu amaçla hazırlanmış çok çeşitli ve zengin içerikli paketler bulunmaktadır. Doktorunuz seçimde veya yeni ve özel bir paket uygulamasında size yardımcı olacaktır. Sadece bir takım tetkikler yaptırmakla sağlık paneli yaptırmış olmazsınız. Bu değerleri, hasta anamnezi denilen hastanın yakınması, hikâyesi, özgeçmişi, soygeçmişi ve alışkanlıklarına ilişkin bilgiler ve genel fizik muayene ile birlikte, konuda uzman bir doktorun değerlendirmesi gerekmektedir. Hastanemiz, günümüz teknolojisini barındıran donanım ve cihaz parkıyla ve en önemlisi uzmanlaşmış kadrosu ile sizin ve aileniz için doğru adrestir.

Hastanemize başvurunuzda, Hasta danışmanlarımız sizi karşılar ve randevunuz kontrol edilir. Sizinle ilgilenecek hemşire tarafından işlemleriniz tamamlanır. Danışmanınız sizi ikramımız olan küçük bir kahvaltıya davet eder. Artık, sıra doktorunuzla görüşmeye gelmiştir. Doktorunuz sizi dinler, genel sistematik fizik muayenenizi yapar, ek önerileri varsa söyler. Sonuçların değerlendirilmesi ve yeni yaşam tarzınızın belirlenmesi için iki gün sonrası için, size yeniden doktorunuzla görüşmek üzere randevu verilir.

Sağlık Paneli Randevunuza Gelmeden Önce Sizden İstediklerimiz:

 • Hamileyseniz veya bu konuda kuşkularınız varsa, işlemlere başlamadan önce mutlaka doktorunuza bildirmelisiniz.
 • Daha önce yapılmış test ve diğer tetkik sonuçlarınız varsa lütfen beraberinde getiriniz.
 • Randevu gününde mutlaka aç geliniz (8-12 saatlik bir gece açlığı yeterlidir). Bu arada bir şey yemeyiniz, su dışında hiçbir şey içmeyiniz ve sigara kullanmayınız.
 • İki gün süre ile kırmızı et, brokoli ve turp gibi sebzeler yememiş olmanız tavsiye edilir. Aksi takdirde bazı testlerin tekrarlanması istenebilir.
 • C vitamin kullanılıyorsa, miktarı günde 250 mg’ı geçmemelidir.
 • Demir içeren ilaçlar kullanılıyorsa, sağlık paneli randevunuzdan en az iki gün önce kullanımı kesilmelidir.
 • Mensturasyon (adet) günlerinde verilen idrar örneklerinin de sağlıklı bir incelemeye uygun olmadığını unutmayınız.

Hangi Tetkik Ne İçin?

Tüm Batın Ultrasonografisi Karın içi ve karın içi organları olan karaciğer, safra kesesi, idrar yolları, prostat, rahim ve yumurtalıkların değerlendirilmesi için kullanılmaktadır.
Pelvik Ultrasonografik Tetkik Alt karın için ve mesane,rahim ve yumurtalıkların değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.
Elektrokardiyografi (EKG) Koroner kalp hastalıkları ve ritm bozuklukları teşhisi için kullanılmaktadır.
HEMOGRAM
-Lokosit Sayısı (WBC)
-Notrofil (NEU)
-Lenfosit (LYM)
-Monosit (MONO)
-Eozinofil (EOS)
-Bazofil (BAZO)
-Eritrosit Sayısı (RBC)
-Hemoglobin (HBG)
-Hematokrit (HCT)
-MVC
-MCH
-MCHC
-RDW
-Trombosit Sayısı (PLT)
-MPV
Anemi (Kansızlık), lösemi, çeşitli enfeksiyonlara karşı vücudun reaksiyonunun ölçülmesi, kan hücreleri özelliklerinin değerlendirilmesi ve bazı kan hastalıklarının tanısı için kullanılan ‘Test Paneli’dir.
ESR (Sedimantasyon Hızı) Enfeksiyon, romatizmal hastalıklar, kanser taraması ve izlemi, bir çok hastalık başlangıcında ilk uyarı veren testlerden biridir.
Açlık Kan Şekeri Şeker hastalığının tanı ve tedavisinin izlenmesine yönelik kullanılmaktadır.
Kreatinin
Üre
BUN
Böbrek hastalıklarının tanımlanması ve filtrasyon fonksiyonunun izlenmesinde kullanılmaktadır.
Ürik Asit Gut hastalığının tanısı ve takibinde, böbrek fonksiyon bozukluklarında kullanılmaktadır.
Alkalen Fosfataz
SGOT (AST)
SGPT (ALT)
Gamma GT (GGT)
Alkol tüketiminden kaynaklanan hasarın belirlenmesi, karaciğer ve safra yolları ile ilgili hastalıkların tanısı için kullanılmaktadır.
Total Bilirubin
Direkt Bilirubin
Karaciğer hastalıkları ve sarılık tanısı için kullanılmaktadır.
Total Protein
Albumin
Öncelikle karaciğer ve böbrek olmak üzere, birçok hastalık tanısı için kullanılmaktadır.
Protrombin Zamanı ve Aktivitesi Karaciğer hastalıkları tanı-tedavisi ve kanın akışkanlık ve pıhtılaşma özelliklerinin takibinde kullanılmaktadır.
Amilaz
Lipaz
Pankreas fonksiyonunun ve hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.
Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliseridler
Lipoprotein-a
Homosistein
Koroner kalp hastalıklarında risk faktörü olarak değerlendirilen testlerin, kan değerleri ve birbirleri ile ilişkileri, risk derecelendirilmesi, tedavi planı ve izlenmesinde kullanılmaktadır Kardiovasküler hastalıklar için bağımsız bir risk faktörüdür.
Fibrinojen Kalp hastalıklarında pıhtılaşma sisteminin değerlendirilmesi için kullanılmaktadır.
Potasyum
Sodyum
Hücre içi ve dışındaki sıvı ve mineral dengesini gösteren kalp, böbrek ve birçok metabolik hastalığın izlenmesinde kullanılır.
Kalsiyum Kemik yoğunluğu ve gelişiminin izlenmesi için kullanılmaktadır.
CRP Enfeksiyon veya enflamasyonun belirlenmesinde kullanılmaktadır.
hs-CRP Koroner kalp hastalıklarına neden olan damar sertliğinin ve kalp krizi riskinin belirlenmesinde kullanılmaktadır.
Vitamin B 12 Kan protein yapımında, özellikle sinir ve diğer hücrelerin gelişimi ve tamirinde rol oynamaktadır. İleri yaşlarda eksikliği sık görülmektedir.
RF Romatizmal kökenli hastalıkların tanımlanmasında kullanılmaktadır.
Anti HCV C tipi hepatit virüsü araştırılmasında kullanılmaktadır.
HBsAG
Anti HBs
Karaciğerde ciddi hasara neden olan Hepatit B virüsünün saptanması ve bağışıklığın araştırılması amacıyla kullanılmaktadır.
Ig E Alerjinin saptanmasında kullanılmaktadır.
İdrar Tetkiki Böbrek ve idrar yolu hastalıklarının tanı ve izlenmesinde kullanılmaktadır.
Mikroalbuminuri Özellikle diyabete bağlı böbrek hasarının belirlenmesinde kullanılmaktadır.
Dışkıda Gizli Kan Barsak kanseri, ülseri, enflamasyonu ve hemoroidlerde, gözle görülmeyen kanamaları saptamak için kullanılan tarama testidir.
Anti HIV AIDS hastalığının tanısında kullanılmaktadır.
TSH (Tiroid Stimulan Hormon) Tiroid hastalıklarının tanısında kullanılmaktadır.
PSA
Total PSA
Serbest PSA
Prostat dokusuna ait hastalıkların ve özellikle kanser tanısında kullanılmaktır.
Estradiol Bir çeşit östrojen olan estradiol, büyüme ve kadının üreme fonksiyonu değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.
Alfa Feta Protein Kanser taramasında kullanılan testlerden biridir.

Hattat Sağlık Panelleri

Sağlık Paneli yaptırmak isteyen kişiye, yaş ve cinsiyetine göre, Hattat hekimleri tarafından hazırlanmış paketler uygulanmaktadır.

 • Hattat Prostat Paneli
 • Hattat Üro-Androlojik Panel
 • Hattat Menopoz Paneli
 • Hattat Böbrek Paneli
 • Hattat Tiroid Paneli
 • Hattat Lipid Paneli
 • Hattat Karaciğer Paneli
 • Hattat Diyabet Paneli
 • Hattat Tiryaki (Alkol/Sigara) Paneli
 • Hattat En Kolay Panel

Tüm panellerin ayrıntıları ve fiyatları için bizi aramanızı bekliyoruz.