Eğrilik Tedavileri

Eğrilikler doğuştan veya sonradan gelişebilen ve cinsel yaşam tatminini düşüren önemli sağlık sorunlarıdır. Sonradan gelişen eğrilikler özellikle Peyronie hastalığı sertleşmeyi sağlayan dokularda plaklar oluşturur ve o yöne doğru eğilmesine yol açar. Özellikle 40 yaş üzeri sıklaşan bu durum için şeker hastalığı da önemli bir risk faktörüdür.

Eğrilikler sadece estetik açıdan değil sertleşme işlevini bozdukları için de cinsel yaşamı etkiler. Bu nedenle erken dönemde başvuru ilaç tedavilerinin ve ESWT tedavilerinin denenmesine olanak sağlar. Bu dönemi aşan hastalar için Eğrilik Ameliyatlarından yararlanılabilir.