Sertleşme sorunu birden fazla şekilde gelişebilir.  Eğer;
  • Cinsel birleşme için yeterli sertleşme sağlayamıyorsanız
  • Penisteki sertliği sağlasanız da ilişki boyunca sürdüremiyorsanız
  • Sertleşme kalitesinde eskisine oranla azalma varsa
  • Sertliği devam ettirememe korkunuz oluştuysa sertleşme fonksiyonlarınızda ciddi bir sorun var demektir.